nung qa ko ai bu nen quay tay ko bắn dx 4 min 720p 720p